Az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. a modern ipar okozta szennyeződések felszámolása, a természeti erőforrások gazdaságos felhasználása, a civilizácós ártalmak csökkentése és a növény- és állatvilág megóvása iránt elkötelezett vállalkozás. Tevékenységünket azzal a meggyőződéssel végezzük, hogy munkánkkal a jelen és a jövő generációit szolgáljuk, tiszta, egészséges környezetet, szennyeződésektől mentes életteret alakítunk ki mindannyiunk számára.

Társaságunk 1991. évi cégbejegyzése óta Magyarország egyik vezető környezetvédelmi vállalkozásává vált a jogszabályi előírásokon túlmutató lelkiismeretes szakmai munkájával, a megrendelők számára teljesített minőségbiztosított szolgáltatásaival, munkatársai környezetközpontú szemléletével. A cég a környezet védelmében a teljességre, a megrendelő felé integrált szolgáltatás nyújtására törekszik. A Kft. tevékenységének nagy részét a nehézfémekkel, szerves vegyületekkel, valamint szénhidrogénekkel szennyezett közegek, elsősorban talaj és talajvíz- tisztítása teszi ki.

Az ELGOSCAR-2000 Kft több éves gyakorlattal rendelkezik többek között a kármentesítési célrendszerek, szoftverek tervezésében és gyártásában, kármentesítési munkák tervezésében és kivitelezésében, és az akkreditációhoz kötött mintavételi és analitikai eljárások végzésében. Emellett új arculataként néhány éve nyitott a természettudományi, környezetvédelmi és műszaki kutatás-fejlesztés felé, - ezen belül földtani, vízföldtani, geofizikai, talajmechanikai, kémiai, környezetvédelmi és környezet technológiai módszerek kutatásával, fejlesztésével és gyakorlati megvalósításával. A vállalkozás működése során több új remediációs technológiát fejlesztett ki, melyet mentesítési munkák során alkalmaz.

Cégünk több százmilliós vállalkozási összegû referenciákkal rendelkezik környezetvédelmi, kárelhárítási és ehhez kapcsolódó föld-, mélyépítési-, rekultivációs munkák tervezésében, ezek fõvállalkozásban garanciával történõ lebonyolításában, kivitelezésében és mûszaki ellenõrzésében. A vállalt munkafolyamatokat saját erõforrásainkra - telephelyi és gépi eszközeinkre, szakmai, anyagi és szellemi hátterünkre - támaszkodva a Megrendelõi igényeknek a jogszabályoknak és a Hatósági elõírásoknak megfelelõen valósítjuk meg.

A vállalkozás a környezetvédelmi tényfeltárásra, talaj- és talajvíz tisztítására és beruházások környezetvédelmi előkészítésére specializálódott, 100 %-ban magyar magánszemélyek tulajdonában levő szakcég. A főállású állandó alkalmazottak létszáma jelenleg 55-60 fő körül mozog, a Kft. tehát középvállalkozásnak minősül. Személyi állományában találhatók geológusok, hidrogeológusuk, geofizikusok, bio-, vegyész-, környezet- és elektromérnökök, valamint a szükséges technikai segédszemélyzet, akik sokéves, esetenként több évtizedes gyakorlatot szereztek a környezetvédelmi felmérés, kármentesítés tervezése és kivitelezése területén. Több munkatárs rendelkezik vízilétesítmény tervezői, környezetvédelmi szakértői, illetve környezeti felülvizsgálati engedéllyel, valamint tudományos fokozattal (PhD-vel). A munkatársak nyelvismerete: legalább tárgyalási (esetenként magasabb) szintű angol, német, orosz, spanyol nyelvtudás.

Az ELGOSCAR-2000 Kft. 2002 óta rendelkezik ISO 9001 (minőségügyi) minősítéssel, száma: 410958 QM08, 2004 óta pedig ISO 14001 (környezetirányítási) minősítéssel, száma: 410958 UM, 2009 óta OHSAS 18001 (MSZ 28001 - munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági) minősítéssel, valamint 2016 óta VCA**/SCC**-2008/5.1 biztonságirányítási rendszer tanusítással. 2005 decembere óta rendelkezik veszélyes (éghető) folyadékok tartályainak vizsgálatára, szerelésére és tisztítására vonatkozó tanúsítvánnyal, száma 3136/4RTAK/23804/08.

Az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerint az ELGOSCAR-2000 Kft. a közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) megfelel és erről KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATOT készített. Így az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szerint jogosult Magyarországon a 3. cégként az EMAS logó használatára és szerepel a közösség EMAS nyílvántartásában.

Minden szerzõdésben vállalt feladatunkat a környezettechnikai és egyéb tervezési, kármentesítési, veszélyes hulladék szállítási és ártalmatlanítási munkálataink során az integrált irányítási rendszer elõírásai szerint látjuk el. A környezetközpontú irányítási rendszerek szabvány integrálása Társaságunk minõségügyi rendszerében, környezetvédelmi elkötelezettségeink biztosítéka minden tevékenységünkre vonatkozóan.

Az Európai Uniós csatlakozás követelményeit is szem elõtt tartva Cégünk rendelkezik a Nemzeti Akkreditáló Testület feljogosításával talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, szennyvíziszap, veszélyes hulladék (akkreditált) mintavételére fizikai és kémiai vizsgálatok céljából, illetve felszíni víz, felszín alatti víz és szennyvíz (akkreditált) helyszíni és laboratóriumi vizsgálatára. Akkreditált tevékenységünket az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány követelményeinek és a Nemzeti Akkreditációs Rendszer (NAR - 19-IV, illetve NAR - 20) alkalmazási útmutatóinak megfelelõen végezzük.