Környezetvédelem
 • talaj- és talajvíztisztítás, talajvízmodellezés
 • haváriák környezetszennyező hatásainak felszámolása
 • kármentesítési szoftverek tervezése és gyártása
 • speciális víztisztító berendezések tervezése, gyártása, üzemeltetése
 • talajvíz-tisztítási technológiák fejlesztése, adaptálása konkrét területen
 • környezetvédelmi talajvíz monitoring tervezése, üzemeltetése
 • környezeti hatásvizsgálat készítés és auditálás
 • környezetvédelmi felmérés
 • környezeti kockázatelemzés
 • környezetvédelmi felülvizsgálat végzése
 • telephelyek környezetvédelmi teljesítményértékelése
 • környezetvédelmi minősítés előkészítése
 • egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása (IPPC)

 

 • környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés kidolgozása, elkészítése
 • vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyhez tervek készítése, engedélyeztetés lefolytatása
 • rekultivációs tervek készítése
 • szennyezett területek diagnosztikai feltárása
 • a szennyezett terület teljes körű rehabilitációja
 • Panel ipari mérő- és feldolgozórendszerek tervezése, gyártása és telepítése
 • üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek készítése
 • műszaki beavatkozási tervek készítése és műszaki beavatkozás kivitelezése
 • előzetes (EMT) és részletes (RMT) megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • akkreditációhoz kötött mintavételi és analitikai eljárások végzése
 • szennyezett talaj és talajvíz tisztítása (in-situ, ex situ on site és off site módszerekkel)
 • környezetvédelmi szakértés, szaktanácsadás, hatósági engedélyek beszerzése
 • környezetvédelmi beruházások előkészítése és fővállalkozói lebonyolítása, teljes körű menedzselése
 • környezetvédelmi projektek megvalósítása