Bővebb információ, megrendelés:
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: 363-7231 ♦ Fax: 467-0188
e-mail: iroda@elgoscar.eu

Megrendelést és lemondást az alábbi elérhetőségeken csak írásban tudunk elfogadni!
A kiadvány lemondása a beérkezés dátumától lép érvénybe. A már kipostázott és kiszámlázott tételeket visszavenni és sztornózni nem áll módunkban. Kérjük a fentiek figyelembe vételét.

e-mail: iroda@elgoscar.eu ♦ Fax: 467-0188

megrendelőlap letöltése
A megrendelés visszavonásig érvényes (az év végén nem törlődik)
2004    2005    2006    2007    2008    2009

2004-ben az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. változatlan formában és minőségben a kiadói jog megvásárlásával folytatja a BME OMIKK KÖRNYEZETVÉDELMI FÜZETEK című sorozat kiadását.

A kiadványhoz egyenként 2–4 szerzői ív – 40–70 oldal – terjedelmű szakirodalmi tanulmányok készülnek. A tanulmánycímeket a jegyzék ismerteti. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanulmányok sorrendje nem jelenti a megjelenés sorrendjét.)

A füzetek megrendelhetők egyenként, tetszőleges válogatásban és teljes gyűjteményként is. Az egyes füzetek ára – terjedelemtől függően – 3400–3900.-Ft + ÁFA. A teljes gyűjtemény ára a füzetszámból adódó teljes vételár 80%-a.

  
Felelős szerkesztő: Schőnviszkyné Gáldi Anna

Tartalomjegyzék
(Az évszámra kattintva megtekintheti az adott év teljes tartalomjegyzékét.)

1991

1. A környezetnek ára van, avagy gazdasági eszközök a környezetszennyezés visszaszorítására. I. rész: A környezetvédelem gazdasági eszközei
2. A környezetnek ára van, avagy gazdasági eszközök a környezetszennyezés visszaszorítására    II. rész Új környezetpolitikai megközelítés
3. Kórházi hulladékok
4. A szemétégetés légszennyezési kérdései
5. A légköri felmelegedés okai, a folyamat megszüntetésének lehetőségei és költségei
6. A környezetihatás-vizsgálat
7. A nitrogén-oxid-kibocsátás és csökkentési lehetőségei a gépjármű-közlekedésben
8. A környezeti zaj hatása az egészségre
9. Biztonságos hulladéklerakók – természetes és mesterséges szigetelőanyagok kiválasztása a    hulladékokkal  való kompatibilitás függvényében
10. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és a szennyezett talajok esetében használható talajtisztítási, talajfelújítási eljárások és technológiák
I.    Fizikai-kémiai tisztítási módszerek
II.    Az in situ biológiai talajtisztító módszerek
11. A vasút környezetvédelmi feladatai
12. Hollandia környezetvédelmi politikája és stratégiája
13. Hulladékgazdálkodás Hollandiában
14. Radioaktív hulladékok fajtái, keletkezése, kezelése és elhelyezése
15. Különböző energiahordozók és energiatermelési ,módok kockázata
16. A fáradtolaj környezetszennyező, illetve környezetkárosító hatásai. Ártalmatlanítási lehetőségek.
17. Az azbeszt egészségkárosító hatása. Az azbeszttartalmú veszélyes hulladékok ártalmatlanítási megoldásai
18. Kadmiumforrások a humán környezetben
19. Szilárdítási és befoglalási eljárások a veszélyes hulladékok kezelésére
20. Környezetvédelmi politika Skandináviában
21. A biológiai szennyvíziszap ártalmatlanításának és hasznosításának kilátásai
22. Halogéntartalmú szerves vegyületeket tartalmazó veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel: problémák és lehetőségek
24. Elemek és ionok útja a hidrológiai ciklusban
25. Hulladékcsökkentő technológiák
26. Környezetkímélő, légszennyezést nem okozó festékek
27. levegőtisztaság-védelmi mérő és ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése
28. Nagyvárosok levegőminőségét ellenőrző monitorhálózatok
29. Növényi bázison előállított üzemanyagok
30. A levegőtisztaság-védelem jogi és műszaki szabályozása
31. Szénhidrogén-emisszió és csökkentésének lehetőségei
32. Bűzös technológiák hatásainak csökkentése, bűzmérések
33. Nehézfémek emissziója és hatásuk az egészségre
34. A közutak környezetében kialakuló levegőszennyezettség modellezése
35. A közúti forgalom károsanyag-kibocsátásának jogi eszközökkel való csökkentése, emissziós határértékek a fejlett országokban
37. A települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtésének német tapasztalatai és a tapasztalatok hasznosítása Nyugat-Európában
38. A hulladékgazdálkodás ökológiai megközelítése – szilárd települési hulladékok gyűjtésének nemzetközi tapasztalatai

1992

1. A légszennyezés hatásai
2. Italcsomagolás és környezetvédelem – a gazdasági ösztönzés lehetőségei
3. Szerves vegyületek sorsa a talajban
4. Alternatív tüzelőanyagok környezetvédelmi és gazdasági előnyei – fa, biomassza
5. Termelésbe integrált környezetvédelem
6. Gépjárművek levegőszennyezésének csökkentése katalizátorokkal
7. A freon és halon termékek helyettesítése
8. Természetes vizek védelme szerves mikroszennyezőkkel szemben
9. Vízbázisok aktív védelme és rehabilitációja
10. Autópályák, autóutak környezete és a zajcsökkentés lehetőségei
11. Lakóházak, közintézmények hangszigetelési előírásai és teljesítésük lehetőségei
12. Belső égésű motorok aldehid- és PAH-emissziója
16. Biológiai tápanyag-eltávolítás (nitrogén és foszfor) szennyvízből
17. Felszíni vizek üdülési célú hasznosításának korlátai
18. A felszín alatti vizek veszélyeztetettsége
19. Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak központi szabályozása a fejlett országokban
20. A vízgyűjtő területi tervezés és területfelhasználási tervezés kapcsolata a környezetvédelemmel
23. A környezetkímélő növényvédelem lehetőségei
22. Környezetkímélő tápanyagpótlás a farmergazdaságokban
24. Környezetkímélő talajművelés kis- és középméretű gazdaságokban
25. Nehézfémek és egyes toxikus átmeneti elemek alkilezése a természeti környezetben
26. Kémiai módszerek fém- és fémvegyület-tartalmú veszélyes hulladékok kezelésére
28. Az aluminium mint élelmiszer-csomagolóanyag – egészségi és környezeti hatások
29. A környezetre nem ártalmas termékeket jelölő címkék alkalmazása a fejlett országokban

1993

1. A tüzelőberendezések emissziójának csökkentése, eljárások és előírások
3. Radon a környezetünkben
4. Talajvíztisztítási eljárások
5. A kommunális szennyvízelvezetés és –kezelés gazdasági és jogi alapjai Németországban
6. Az intenzív mezőgazdaság és a kapcsolódó iparágak vízszennyezésének csökkentése
7. Talajok és talajvizek szennyezettségének felkutatása és lehatárolása geofizikai módszerekkel
8. A termékek újrahasznosítását elősegítő szempontok érvényesítése a tervezés során
9. Szénhidrogénnel szennyezett talajok tisztítási technológiái
10. Nehézfémekkel és vegyületeikkel szennyezett talajok tisztítási technológiái
11. A fáradtolajok hasznosítása
12. A kevert és idegen anyagokkal szennyezett műanyaghulladék hasznosítása
13. Hulladékok és veszélyes hulladékok minimalizálásának kérdései és lehetőségei
14. Hulladékhasznosítás biológiai módszerekkel (komposztálás rothasztás)
15. Környezetvédelmi szabályozás Európában: veszélyes hulladékok és szennyezett területek
16. Városi zöldterületek társadalmi haszna és költsége
17. Meddőhányók és pernyehányók rekultivációs lehetőségei
18. Bioindikáció a környezeti állapot figyelésére
19. Az azbeszt helyettesítése
21. A környezettudat alakítása és a környezeti nevelés kérdései a különböző képzési szinteken és területeken
22. Táplálkozásunk és az egészség

1994

1. Környezetvédelmi auditálás
2. Vagyonértékelés és a környezetterhelő visszamaradt szennyezés
3. A környezetihatás-vizsgálat módszertana, néhány létesítmény környezetihatás-vizsgálata Németországban
4. Kommunális hulladék lerakók társadalmi elfogadtatása, létesítése és felszámolása
5. Veszélyeshulladék-lerakók: követelmények és előírások
6. Veszélyes hulladékok termikus kezeléssel végzett ártalmatlanításának problémái és megoldásai
7. A PVC-probléma az újrahasznosítás lehetőségei
8. Villamos és elektronikai hulladékok környezeti veszélyei és az elhárítás lehetőségei
9. Építési hulladékok újrahasznosítása
10. Környezetvédelmi mérő- és monitoring-rendszerek és korszerű adatátvitelük
11. Környezeti minták analízisének minőségbiztosítása
12. A Környezeti zajvédelem szabályozási példái Európában
13. Genetikailag módosított szervezetek szándékos kibocsátásának környezeti kockázata
14. A halmozott vegyszerérzékenység tünetcsoportról
15. Uránipar okozta környezeti károk helyreállítása
16. Az utak jégmentesítése és a környezet
17. A turizmus és a környezet védelme
18. A levegőszennyezők hatása a műemlékekre – Műemlékvédelem –
19. A kommunális szennyvíz tisztításának gazdasági kérdései Németországban
20. A légi közlekedés hatása a környezetre
21. Napenergia a városi építészetben
22. Bioépítészet: építkezés a természet anyagaival
23. Környezetkímélő villamosenergia-termelési és településfejlesztési lehetőségek a geotermikus energia hasznosításával a világon – elvi lehetőségek hazánkban
24. Környezetkímélő nagy hatásfokú szénerőművek: Fluid tüzeléses erőművi technológiák
24. Környezetkímélő nagy hatásfokú szénerőművek    Megnövelt kezdőjellemzőjű erőművek
25. Folyami és üzemvízcsatornás vízerőművek környezeti hatásai
26. A biomassza energetikai hasznosításának környezeti, gazdasági, ill. agrárpiaci szempontjai

1995

1. Ökoszponzorálás – lehetőség a vállalatok és esély a környezet számára
2. Fenntartható fejlődés, környezet és terméktervezés
3. Környezetvédelmi beruházások gazdaságossága
4. A csomagolás környezetre gyakorolt hatásának megítélése rendszerszemléletben
5. Tranzitforgalom és környezetvédelem
6. Környezeti stratégia a szűk esztendőkre
7. A környezeti kérdések megjelenése a kereskedelemben
8. Közérdekű környezeti információk nyilvánosságra hozatala
9. Növényi olaj – környezetkímélő motorhajtó anyag a közlekedésben és a mezőgazdaságban
10. Barnaszénkoksz felhasználása a környezetvédelmi eljárásokban
11. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a települések energiaellátásában
12. Forgalmazható kibocsátási engedélyek mint gazdasági szabályozók a környezetvédelemben
13. Füstgáz- és véggáztisztítás – de meddig?
14. Légszennyezés-csökkentés tüzelőanyag-elemekkel az energiaellátásban
15. A környezetkímélő villamos hajtású gépkocsik jelenlegi alkalmazása és jövője a közlekedésben
16. A szennyvízelvezetés és –tisztítás szabványosítása
17. Az ivóvízellátás és a vízminőség ellenőrzésének egyes kérdései
18. Egészségügyi hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának elvei és gyakorlata
19. Hulladékszegény technológiák példái a feldolgozóiparban
20. A higany egészségi hatásai, a higanytartalmú hulladékok ártalmatlanítása
21. Használt gumiabroncs és a környezet
22. A geotermikus hőellátás jövője
23. Radioaktív hulladékok átmeneti és végleges tárolása
24. Élelmiszer-feldolgozási és mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok hasznosítása
25. Egységes rendszer vegyi anyagok veszélyességének megítélésére – holland tervezet
26. Környezetszennyező anyagok hatása a szervezet immunrendszerére
27. A környezetvédelmi termékdíj

1996

1. A klímaváltozással kapcsolatos európai stratégiák és nemzetközi együttműködések
3. A környezet állapotának statisztikai mutatói
4. A vállalati környezetmenedzsment kézikönyve
5. Gazdasági ösztönzők a levegőtisztaság-védelmi politikában
6. belső téri légszennyezés és hatásai
7. Véggázok biológiai tisztítása
8. A komplex erőforrás-hasznosítás tervezése a vízellátásban
9. A biokémiai oxigénigény (BOI) mérésének módszerei és eszközei
10. Szennyvíztisztító létesítmények környezetihatás-vizsgálata Németországban
11. A szennyvíziszap-kezelés fejlesztési irányai Európában
12. Föld alatti olajvezetékek és tárolótartályok környezeti veszélyei és elhárításuk
13. A környezetünkben felhalmozódott veszélyes és „nem veszélyes” hulladék egészségi hatásai
14. Biológiai talajtisztítási eljárások (bioremediáció) technikai méretekben
15. Hulladékdepóniák megújítása (élettartam-növelés, kapacitásbővítés, újrahasznosítás)
17. Ökológiai gazdálkodás, ökofarmok, ökorégiók
18. Természetvédelem – a nemzeti park rendszer
19. Kavics- és homokbányászat környezeti kérdései
20. Veszélyes anyagok logisztikája
21. Az ólom hatása az egészségre
22. Az élelmszer-adalékokról
23. Humánökológiai szempontok a textilipari környezetvédelemben
24. Környezetkímélő kenőanyagok, hidraulika munkafolyadékok és hűtő kenő folyadékok
25. A napenergia ipari és mezőgazdasági hasznosítása

1997

1. Az ökoauditálás gyakorlati példái
2. Környezetvédelmi menedzsment rendszer – vállalatok felkészítése a rendszer alkalmazására és a tanúsításra
3. Gyakorlati útmutató a vállalati környezeti jelentés elkészítéséhez
4. A környezeti felelősség a biztosítótársaságok gyakorlatában
5. A környezetvédelemben használt technika piaci lehetőségei
6. Környezeti kockázatok megállapítása, társadalmi-gazdasági összefüggéseik elemzése és kezelése
7. Környezetterhelés-csökkentés és tőkekímélés erőművek teljesítménynövelő felújításával
8. Az energetikai privatizáció környezeti és gazdasági hatásai a volt KGST-országokban
9. A textilalapanyag gyártásának környezetvédelmi szempontjai
10. A vasút és a környezetvédelem
11. A szagok kezelési lehetőségei
12. Dízelmotorok részecskekibocsátásának csökkentése
13. Légszennyező anyagok mint allergének szerepe az asztma kialakulásában
14. A közúti közlekedéstől származó légszennyező anyagok terjedése
15. csapadék és a városi szennyvízkezelés
16. A háztartási vízfogyasztás mértéke és környezetkímélő lehetőségei
17. A hulladékégetés – termikus kezelés –korszerű irányzatai
18. A kadmium élettani hatásai, kezelése hulladékként
19. Az újrahasznosítás szervezése üzemek között
20. Hulladéktárolás felhagyott bányákban
21. Használt és hulladék akkumulátorok és galvánelemek környezetvédelmi szempontból helyes kezelése
22. Üveggyártás cserépből, üvegszerű termékek előállítása háztartási és ipari hulladékból
23. Napenergia felhasználása a méregtelenítésben
24. Radioaktív anyagok biztonságos szállítása
25. A térinformatika és lehetőségei a környezetvédelemben
26. A biodiverzitás megőrzése
27. A környezetszennyezés és a rák
28. Elhagyott iparcsarnokok új célú hasznosítása a települési környezet védelmében
29. Növényvédelem a megváltozott tulajdonviszonyok között
30. Az erdők szerepe a környezetvédelemben

1998

1. Környezetvédelmi adóztatás az Európai Unió országaiban
2. A tiszta környezet ára, a szennyező felelőssége
3. Terméktervezés életciklus-elemzés alapján
4. Telephelyválasztás életciklus-elemzés alapján
6. A környezetvédelem hatása a foglalkoztatásra
7. A környezettudat alakítása és a környezetvédelem oktatása
8-1. A kárfelmérés és kármentesítés engedélyezési gyakorlata
9. Oldószerek környezeti és egészségi kockázatai
10. A dioxinok előfordulása, emissziójának csökkentése és méréstechnikája
11. A szennyvízkezelés költségei
12. Szennyvíztisztítók energiagazdálkodása
13. Csatornaművek karbantartása
14. Mezőgazdasági vegyszerek megjelenése felszíni és talajvizekben
16. Műanyaghulladékok égetése
17. Kommunális és ipari hulladékok biológiai (aerob  és anaerob) kezelése
18. Atomtechnikai létesítmények leállítása és felújítása
19. Zajimmissziós térképek – zajcsökkentési intézkedések
20. A környezeti zaj hatása az emberre
21. A talajok savanyodása
22. Kőolajszármazékok vándorlásának modellezése talajokban
23. Szénhidrogénekkel és fémekkel szennyezett talajok biológiai tisztításának, valamint elektro-bioremediációjának módszerei
24. A biomarkerek a környezeti egészségi kockázatok felismerésében
25. Korszerű árvízvédelem
26. Környezetkímélő termálvíz-hasznosítás az iparban és a mezőgazdaságban
27. A villamosenergia-termelési technológiák összehasonlítása környezetszennyezés és egészségi ártalmak szempontjából
28. Távfűtés és távhűtés kapcsolt rendszerben
30. A minőség- és környezetmenedzsment integrált rendszerének megvalósítása a szolgáltató ágazatokban

1999

2. Ökológiai életciklus- és költség/haszon elemzés
3. Környezetterheléssel kapcsolatos elméleti eredmények átvitele a gyakorlatba – a levegőszennyezés példája
4. A fenntartható fejlődés, az energiaellátás és a környezet kapcsolata
5. Az integrált szennyezésmegelőzés és gyakorlati alkalmazásai
6. Hatékonyan működő , aktív települési környezetmenedzsment Németországban
7. Környezetkímélő kórházgazdálkodás
8. Energiatakarékos környezetkímélés hőszivattyúkkal
10. Ammónia a légkörben – emisszió, lerakódás környezeti hatások
12. Víztározó műtárgyak és a vízkészlet tisztaságának megőrzése
13. A szennyvízkezelés korszerű zsír- és olajleválasztási technológiái
14. A hátrahagyott szennyezés kezelésének vállalati feladatai
16. A kommunális hulladék gyűjtés díjmegállapítási módszerei
18. Nehézfémek a pernyében
19. Építési hulladékok előkészítése és hasznosítása
20. A gumiipar és a környezetvédelem – a gumi újrahasznosítása
23. Védett természeti területek veszélyeztetése, természetkímélő gazdálkodási módszerek
24. Fenntartható mobilitás – környezetkímélő közlekedési módok
25. Higany a környezetben
26. Klímaváltozás és az emberiség egészsége
27. Utak ökológiája
28. Robbanóanyagokkal szennyezett talajok mentesítése, remediációja
29. A biomassza erőművi és fűtőművi hasznosításának gazdaságossága a fejlett országokban

2000

1. Környezeti konfliktusok feltárása, egyeztetése közvetítőkkel
3. Az EU-országok talajvédelmi politikája
4. Az energiatermelés dinamikája és a globális változások
6. Hatásvizsgálatok az EU és az OECD környezetvédelmi kutatási és akcióprogramjaiban
7. Környezeti adózás változásai Európában
8. A levegőszennyezés mérésének fejlődési irányai
9. Az NOx –kibocsátás – a közlekedés felelőssége
10. Az édesvíz fenntartható használata
11. A szennyvízkezelés költségeinek összehasonlító elemzése – módszerek, modellek és költségcsökkentési lehetőségek
12. A hulladékok újrahasznosítása az elektronikai iparban
13. Biológiailag lebomló csomagolóanyagok megújuló nyersanyagból
14. Régi hulladéklerakók (depóniák) problémái
15. Szabadban működő zajforrásokra vonatkozó irányelvek az Európai Unióban
16. Az elektromágneses terek és környezetünk
17. A globális nitrogénciklus
18. Króm a környezetben
19. Cink a környezetben
20. Halogénezett szénhidrogének a talajban és a talajvízben
21. Természeti katasztrófák és háborús cselekmények okozta környezeti károk elhárítása

2001

1. Az Európai U nió környezeti menedzsment rendszere EMAS I, EMAS II 04 A vezetékes energiaellátás liberalizálásának gazdasági és környezeti hatása
4. A vezetékes energiaellátás liberalizálásának gazdasági és környezeti hatása
5. A települési hulladékok kezelésének gazdaságossága – benchmarking: magán- vagy közszféra?
6./1. A biodízel
6./2. A biobenzin
8. Különböző forrású, levegőben szuszpendált részecskék vizsgálata és hatásai
9. Nagyvárosok levegője
10. Szennyvízkezelés privatizálásának kérdései
12. Szétszerelési és újrahasznosítási szempontok a terméktervezésben
13. Textilhulladékok csökkentése és újrahasznosítása
14. A hulladékválogatás egészség- és munkavédelme
15. Radioaktív hulladékok kezelése – helyzetkép és trendek  
16. A remediáció kockázatelemzése
17. A területhasználat, a környezeti kockázat és a természetes szennyezőanyag-csökkenés összefüggései
18. Gyógyszermaradványok a környezetben
19. Nikkel a környezetben
20. A kenőanyagok toxicitásának, biológiai lebonthatóságának és alkalmazási tulajdonságainak vizsgálata

2002

1. A környezetvédelem és az Európai Unió előcsatlakozása (PHARE, ISPA, SAPARD) támogatásai
2. A perspektivikus energiatakarékos technológiák és a kockázati tőke befektetései
5. Környezetvédelem gépipari üzemekben
6. A környezeti felelősség és privatizáció Közép- és Kelet-Európában
9. A szennyvíziszap-felhasználás előnyei és veszélyei
11. A települési hulladék kezelésének energia- és emissziómérlege
12. A szelektív hulladékgyűjtés gazdasági, logisztikai és ökológiai kérdései
14. Szelén a környezetben
15. Arzén a környezetben
17. Kadmium a környezetben
18. Gyógyszermaradék a települési hulladékban, környezetre gyakorolt hatása

2003

3/A. Az elektromos és elektronikai hulladék problémaköre – környezetkárosítást megelőző kezelés, hasznosítás, „előrelátó” készüléktervezés
3/B. Nem veszélyes hulladékok kezelése, hulladékhasznosítás komposztálással, rothasztással
3. Az ökocimkézés támogatása az EU-ban és a tagállamokban
7. Települési vízgazdálkodás szintfelmérése – benchmarking
9.Hamu és pernye mint másodnyersanyag
11. Hulladékgyűjtő udvarok és szigetek telepítése és üzemeltetése
13. Új utak a növényvédő szerek fejlesztésében
15. Réz a környezetben
16. Ón a környezetben
17. Genetikailag módosított növények a mezőgazdaságban – környezeti kockázatok
18. Fitoremediáció
19. City-logisztika – környezetkímélő városi áruszállítás
23. Nagyvárosi madárvédelem
21. Az elhasználódás és a karbantartási stratégia összefüggése a környezeti kockázatokkal

2004

1. Fenntartható fogyasztás – 2003. évi jegyzékből
2. Fenntartható mezőgazdaság
3. Turizmus és a környezet minősége – 2001. évi jegyzékből
4. Alumínium a környezetben
5. Mangán a környezetben
6. Brómtartalmú tűzoltó anyagok hatása a környezetre – 2003. évi jegyzékből
7. Hulladékégetés lehetőségei, fejlődési irányai (kommunális, ipari és veszélyes) – esetleg több füzetben
8. Önkormányzati feladatok a kommunális szemétlerakók felszámolásakor
9. Nehézfém-szennyeződések megszüntetése kémiai stabilizációs eljárással
10. Ércbányászati rekultiváció
11. Környezetkímélő kenőanyagok
12. Talajtulajdonságok és talajszennyezettség határértékek

2005

1. A környezetvédelem közterheinek, létesítményei fejlesztésének és háttériparának nemzet-gazdasági hatásai az EU országaiban
2. Környezetet módosító építmények lakossági fogadtatása, a „zöldek” és a „befektetők” érdek-ütközései
3. Fenntartható közlekedés és szállítás
4. Nagyvárosi vízgazdálkodás
5. Az ólom a környezetben
6. A vanádium a környezetben
7. Növényvédő szer hulladékok ártalmatlanítása és lebomlása
8. Állatgyógyászati szerek a környezetben
9. A használt autó gazdasági és környezeti kérdései
10. A szén-dioxid befogása és megkötése geológiai formációkban

2006

1. Talajszennyezés tényfeltárása, mérési bizonytalansága és a költségek.
2. PCB a környezetben és ártalmatlanítása.
3. Háztartási veszélyes hulladék a depóniákon.
4. Klórozott oldószerek remediációja.
5. Foszfor a környezetben
6. Tallium a környezetben
7. Nemesfémek a környezetben
8. Nehézfémek elektrokinetikai remediációja
9. Higany a hulladékban, forrás és kockázat
10. Motor üzemeltetése megújuló és alternatív hajtóanyagokkal

2007

1. Nanotechnológia a környezetvédelemben és a biotechnológiában
2. A megújuló energiák termelésének összgazdasági hatásai
3. Benzin 100 Ft-tal olcsóbban – energiaetanol gyártásának gazdaságossági kérdései
4. Biodízel – a városi légszennyeződés csökkentésének egyik lehetősége
5. Hidrogén az energiagazdálkodásban
6. Nehézfémek eltávolítása a szennyvíziszapból mezőgazdasági felhasználás előtt
7. Határokat „átlépő” (veszélyes) hulladékok – kezelés, auditálás
8. Hulladékosztályozás és a mintavétel kérdései, kockázat vizsgálata
9. Szennyezett talajok jellemzése – kockázatalapú minőségi kritériumok
10. Vegyi anyagok humán reprodukcióra gyakorolt hatásának kockázatai
11. Bárium a környezetben

2008

1. A klimavédelem terhei megosztásának nemzetközi gyakorlata
2. Együttes gazdasági és környezeti célok, illetve konfliktusaik
3. „Környezet?haszon” értékelése, érvényesítése, érdekeltségi viszonyai
4. Bór a környezetben
5. Berillium a környezetben
6. A sugártechnika környezetvédelmi alkalmazása
7. Hőszivattyú az energiagazdálkodásban

2009

1. A megújuló energiák hasznosításának gyakorlati példái
2. Szolártermia – fűtés és hűtés napenergiával

2010

1. BIOFINOM

2011

1. III. BARNAMEZŐS WORKSHOP Szennyezett (barnamezős) területek hasznosítása biofinomításra alkalmas növényi alapanyagok előállításával