AKKREDITÁLT KÖZPONTI VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM
Balatonfűzfő

A Környezetanalitikai Laboratórium elsősorban a laboratóriumba szállított környezeti minták és hulladékok fizikai és kémiai vizsgálataival foglalkozik.

 • környezeti elemek akkreditált mintavétele és szállítása
  • talaj
  • felszíni víz
  • felszíni vízi üledék
  • felszín alatti víz
  • szennyvíz
  • hulladék
 • technológiai légszennyező forrásból származó minták
 • kémiai, fizikai-kémiai vizsgálatok
 • szakértői, tanácsadói tevékenység
 • analitikai kutatás (GC, GC-MS, LC)‏
 • módszer kidolgozás, fejlesztés, adaptálás, validálás
 • szakmai tanácsadás
 • minőségügyi szaktanácsadás
 • egyedi analitikai feladatok megoldása- igény szerint helyszíni mintavétellel
 • analitikai vizsgálatok környezeti, ipari, biológiai mátrixokból
 • szennyezés-profil vizsgálat
 • mintavétel, mintavételi tanácsadás

 

Felszín alatti víz, felszíni víz, talaj, üledék és iszap akkreditált mintavétele és laboratóriumi vizsgálata

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott határértékeknek megfelelő vizsgálatok, például:

 • általános talaj-vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • fémanalitika
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB, peszticidek
 • 14/2005. (V.28.) KvVM rendelet alapján a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatai

Szennyvízvizsgálat

28/2004 (XII: 25.) KvVM rendelet szerinti akkreditált mintavétel, helyszíni valamint laboratóriumi vizsgálat, például:

 • általános vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • fémanalitika
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB, peszticidek

Hulladékvizsgálat

Lerakhatósági feltételek vizsgálata - 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet szerint

 • Akkreditált hulladékmintavétel és hulladék analitikai vizsgálat
 • Hulladékminősítés, alapjellemzés készítése
 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakértői tevékenység

Levegővizsgálat

 • Kibocsátott légszennyező anyagok akkreditált mintavétele és laboratóriumi vizsgálata
 • Szénhidrogén tartalom (TPH)
 • BTEX
 • Klórozott alifás szénhidrogén tartalom

 

Segítséget nyújtunk továbbá a mintavételi tervek előzetes egyeztetésében, a környezeti állapotfelmérések során szükséges vizsgálati paraméterek összeállításában és a mérési eredmények értékelésében is.

Az ELGOSCAR-2000 Kft. Központi Laboratórium minőségirányítási rendszerét az ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005 nemzetközi szabvány előírásai szerint hoztuk létre, figyelembe véve az ISO 17025:2005 szabvány szakmai követelményeit. A rendszerünket alkotó folyamatokat a minőségirányítási alapelvekhez igazodva úgy alakítottuk ki és vizsgáljuk felül rendszeresen, hogy azok elsősorban a cég hatékonyságát és eredményességét támogassák és fejlesszék tovább folyamatosan.

 

KUTATÁS -  FEJLESZTÉS - INNOVÁCIÓ AZ ELGOSCAR-2000 Kft.-nél

 

Célunk:

Új, környezetbarát gyakorlati eljárások, műveletek kifejlesztése

 

Előnyeink:

 • Laboratóriumi és félüzemi eljárások kidolgozása önálló, modern kísérleti csarnokunkban
 • A fejlesztések során aktív kapcsolat és folyamatos visszacsatolás a laboratóriumi illetve a terepi részlegek között
 • Jól felszerelt és korszerű módszereket alkalmazó akkreditált laboratóriumi háttér

 

A műszaki kémia területét érintő technológiai illetve technológiát megalapozó kutatások:

 • Műszaki biotechnológiai kutatások
 • Műszaki kémiai kutatások
 • Bio-nanotechnológiai kutatások
 • Kármentesítési technológiák kidolgozása
 • Víztechnológiai eljárások fejlesztése, kidolgozása

 

Kutatási témák:

 • Szénhidrogén bázisú szennyezések enzimatikus lebontása és bioindikálása
 • A magyarországi talajvizek kémiai állapotának felmérése (PHARE projekt)
 • TPH, PAH szennyezések biológiai úton történő ártalmatlanítása
 • Fenolos szennyezések korszerű adszorpciós eltávolítása
 • Mérnökgeofizikai penetrációs szondázó kutatómódszer és mérőeszközök technológiai fejlesztése

 

Akkreditációnk száma: NAT-1-1278/2015

Érvényessége: 2019-10-06

Akkreditációs okiratunk és Részletező okiratunk letölthető közvetlenül a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) honlapjáról.