Vízvédelem
  • árvízvédelmi gátak vizsgálata
  • felszín alatti vízbázisok veszélyeztetettségének vizsgálata
  • vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyhez tervek készítése, engedélyeztetés lefolytatása
  • rekultivációs tervek készítése
  • vízminőségi kárelhárítási tervek készítése
  • talaj- és talajvíztisztítás, talajvízmodellezés
  • haváriák környezetszennyező hatásainak felszámolása